Tiền tiểu học

Khối tiền tiểu học của Eraschool cung cấp chương trình giáo dục cho trẻ 5 tuổi nhằm tạo nền tảng vững chắc cho học sinh có định hướng học tập tại môi trường song ngữ và quốc tế.

Tại đây, học sinh được vui chơi, học tập trong môi trường hạnh phúc. Hằng ngày, các con được chăm sóc chu đáo. Mỗi học sinh đều được lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng.

Tiểu học

Bậc Tiểu học là bậc học phương pháp học. Eraschool chú trọng trang bị phương pháp học tập hiệu quả, kích thích sự sáng tạo, hình thành và phát triển năng lực tự học – tự giáo dục cho từng học sinh.

Chương trình giáo dục tiểu học của Eraschool giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà cả phẩm chất và năng lực.

Trung học cơ sở 

Bậc Trung học cơ sở là bậc vận dụng phương pháp học tập đã được trang bị để tìm kiếm, chiếm lĩnh tri thức mới.

Chương trình giáo dục trung học cơ sở của Eraschool giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân, biết vận dụng các các phương pháp học tập tích cực đã được trang bị để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng.

Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội

tuyensinh1@www.hi88.run

0899 889 818

www.hi88.run